Chính sách bảo mật thông tin

Thông tin khách hàng cung cấp Bibambo.com chỉ sử dụng với mục đích giao sản phẩm đó tới tay khách hàng, đồng thời chúng tôi sử dụng thông tin đó để gửi tới khách hàng những chương trình khuyến mãi hấp.

Chúng tôi tuyệt đối không sử dụng thông tin khách hàng mới mục đích khác.